Solvärmestöd

För mer viktig information

angående tider och krav

vid ansökan om solvärmestöd

klicka på loggan.

 

Ansökningsblankett för solvärmestöd

   klicka här

Uträkning av solvärmebidrag

 

Stödets storlek beror på solfångarens
beräknade årliga värmeutbyte.

2 kronor 50 öre per
kilowattimme.

 

Ex.

2,50kr x 1387 kWh

3467,50 kr i bidrag