Soldatorstyrning

Steca TR0301 sc Steca TR0301 sc

Soldatorstyrning Steca TR0301 sc

 

Soldatorstyrningen har tre temperaturingångar och en utgång för varvtalsstyrning av solvärmepumpen.

Den levereras med två PT1000 temp-givare.

Programöversikten är användarvänlig. Solautomatiken passar utmärkt för ett solvärmesystem med tank som har en solslinga.

Steca TR0301sc har en frekvensstyrd utgång för att styra pumpen.
Utöver den varvtalsregleringen av solkretspumpen kan den lagra drifttid, max/min temperatur i solfångaren och tanken.
Soldatorn används för övervakning och styrning av solvärmesystem med en solfångarkrets och en ackumulatortank. Den är utrustad med en animerad och tydligt arrangerade grafisk display, TR 0301sc visualiserar driftstatus samt fullständiga solkretsen av solenergisystem. Soldatorn utför också viktig systemövervakning och säkerhetsfunktioner för att garantera säker och långvarig drift av hela systemet. De många extra funktioner TR 0301sc inkluderar även en maximal lagring av tanktemperaturen, max temperatur i solfångaren, frostskyddsfunktion, semesterfunktion och lagring eller återkylning funktion samt ett urval av temperatur indikationer i antingen grader Celsius (° C ) eller Fahrenheit (° F). Driftsäkerheten i systemet stöds av en sofistikerad feldiagnos. Den flerfärgade LCD-bakgrundsbelysningen garanterar snabb och säker plats för förekommande fel och underlättar snabb felsökning.


Funktioner:

 • Temperaturdifferensreglering
 • Varvtalsregleringsfunktion mot inställd temperaturdifferens
 • Anslutning för tre temperaturgivare, i grundpaketet ingår två givare
 • Visning av drifttimmar
 • Manuell körning av solvärmepumpen
 • Semesterfunktion. Nedkylning av tank på natten
 • Säkerhetsfunktion vid hög temperatur
 • Anti-frys funktion
 • Visning av max och min temperatur
Art. nr Benämning Pris (inkl. m)
4 0228 01   Steca TR0301 sc    1490:-
 • Pris: 1490   kr 
  • Köp

Steca TR0603 mc Steca TR0603 mc

Soldatorstyrning Steca TR0603 mc

 

Soldatorstyrningen har sex temperaturingångar och tre utgångar med varvtalsreglering av pumpar.
Den har hela 40 olika solvärmekonfigurationer. Styrningen passar utmärkt om du har ett mer avancerat solvärmesystem, till exempel solfångare kombinerat med ack.tank och pool.
Solautomatiken har flera konfigurationer om du använder plattvärmeväxlare.

 

Som en särskild höjdpunkt, lagrar Steca TR 0603mc de system data på ett SD-kort. De 40 förprogrammerade system ger funktioner som tillåter en generell användning av styrenheten. Den stora grafiska displayen visar animerade styrkretsar, vilket gör att du kan se de drifttillstånd för varje system. TR0603mc har sex ingångar för loggning av temperaturer eller pulsvärden, som extra tillbehör går det att montera en temperatur och flödesmätning. Pumpar och ventiler styrs med tre utgångar, varav en del kan vara varvatalsreglerade.

 

Den Steca TR0603mc har sex ingångar för inspelning temperaturer eller värden puls, också som en extra Grundfos Direct SensorsTM ingång för kombinerad temperatur-och flödesmätning. Pumpar och omkopplingsventiler styrs med tre utgångar, varav en del kan vara speedcontrolled.

 

Funktioner:

 • Temperaturdifferensreglering av solvärmepumpen
 • Varvtalsreglering av tre pumpar mot individuellt inställd temperaturdifferens. Utgångarna kan också användas för styrning av växlingsventil.
 • 40 solvärmekonfigurationer
 • Anslutning för sex temperaturgivare
 • Säkerhetsfunktion vid höga temperaturer
 • Anti-frysfunktion
 • Temperaturlagring på SD-kort
 • Anslutning för RS485 eller 232 (uppkoppling mot dator)
 • Energimätningsfunktion via Grundfos direct sensor eller impulsregistrering
 • Tankkylningsfunktion
 • Legionellafunktion
 • Använder du plattvärmeväxlare så kan solvärmepumpen och cirkulationspumpen på sekundärsidan varvtalsregleras individuellt.
Art. nrBenämningPris (inkl.m)
4 0230 01  Steca TR0603 mc  3390:-
 • Pris: 3390   kr 
  • Köp