Soldatorn har till uppgift att ta vara på solens energi på ett effektivt sätt.

Skillnaden mellan soldatorer som är tillverkade i Tyskland respektive Kina är framförallt priset. Med vår erfarenhet tycker vi att de tysktillverkade soldatorerna håller något högre kvalite vad gäller mätnoggranhet och de är bättre anpassade till svensk standard.

 

Det finns en enklare variant av soldatorer där pumpen startar när inställd temperaturskillnad mellan tankens botten och solfångaren är uppnådd, oftast är det 7 grader celcius som är fabriksinställningen. Om du vill öka effektuttaget från solfångarna bör du använda en soldator med frekvensstyrd utgång till pumpen. Detta gör att drifttiden från solfångaren blir något lägre eftersom den går ner i varv, till exempel 30% av pumpkapaciteten när effektutbytet blir lägre då solen går i moln.