Rotavdrag

SOLPANELER
"Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion."

//skatteverket

 

 

 

Vem har rätt till rotavdrag?

 

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha

-varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

-fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och

-haft utgifter för husarbete.

 

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.

 

Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

 

 

 

Hur  får du skatterreduktionen?

 

Det finns egentligen tre olika sätt att få skattereduktionen på:

-Fakturamodellen

-Förmån

-Anlita en privatperson

 

Solvärmestöd

NYTT!

"Solvärmestödet upphörde vid årsskiftet 2011/2012. Detta innebär att du inte lägre kan ansöka om solvärmestöd. För att du ska kunna få stöd måste länsstyrelsen ha prövat din ansökan under 2011."

//Boverket

Uträkning av solvärmebidrag

Stödets storlek beror på solfångarens
beräknade årliga värmeutbyte.

2 kronor 50 öre per
kilowattimme.

 

Ex.

2,50kr x 1387 kWh

3467,50 kr i bidrag

 

Klicka på loggan för

mer information kring

solvärmestödet eller

boverkets övriga uppgifter.