Soluppvärmning i världen

Kina är det främst ledande landet inom soluppvärmning i världen. Därefter kommer den Europeiska unionen, Turkiet, Japan och Israel som ledande i utvecklingen.

Med hjälp av förnybar energi som man från soluppvärmning, minskar man koldioxidutsläppen, beroendet av fossila bränslen. Luften i städerna blir renare, utvecklar den lokala ekonomin som leder till fler lokala arbetstillfällen. En pålitlig teknik som fungerar överallt i världen oavsett var, i länder med mer eller mindre sol.

 

 

Idag använder upp emot 10 miljoner europeiska hem sig av soluppvärmning för värme eller andra ändamål. Småbostadssektorn täcker ca 90% av den europeiska marknaden för soluppvärmning. Med hjälp av forskning och vidare utveckling på solvärme produkter är det en bransch som är snabbt växande. Det är inte enbart i småbostäderna, utan även olika företag samt allmänna lokaler som gärna använder soluppvärmning som en källa. I takt med allt fler användare ökar de ekonomiska skalfördelarna. Ju fler som använder sig av tekniken ju mindre blir kostnaden för installation av anläggningar. Idag anses Österrike som ett föregångsland där användningen av soluppvärmning redan är upp emot 15% av enfamiljshusen. Tekniken kommer att ge arbete för en halvmiljon människor i Europa inom 15 år.


Miljö och lönsamhet

Ett värmesystem med solenergi ger låg driftskostnad med ren, tyst, miljövänlig energi och ökat fastighetsvärde. Underhållskostnaderna är små och bränslet är gratis. Energi som man inte längre behöver köpa in. Det som också påverkar lönsamheten är hur man bedömer att energipriserna kommer att utvecklas i framtiden. En solvärmeanläggning har lång livslängd

Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme. Det avser i dagligt tal hela solvärmesystemet som tar hand om och lagrar värmeenergi. Detta sker normalt med solfångare som energisamlare. Denna teknik ska ej sammanblandas med solcellstekniken för elproduktion.

 

Vad är solvärme?

Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solstrålning till förnybar energi, t.ex. för uppvärmning av byggnader, tappvarmvatten eller uppvärmning i poolen.

 

Solvärmesystemet generellt

Ett solvärmesystem tar hand om och lagrar värmeenergi. Solfångaren är den stora grunden i ett solvärmesystem, eftersom det är energisamlaren. Solfångarens uppgift är att absorbera solstrålningen och omvandlar det till varmt vatten.

Man kan antingen använda solvärmen till att producera tappvarmvatten genom att använda sig av ett varmvattensystem, eller använda sig av ett kombisystem som gör att man producerar tappvarmvatten och värme till huset på samma gång.

Det finns självklart andra viktiga komponenter i ett solvärmesystem för att få det att fungera. Systemets hjärna, solvärmestyrningen, den reglerar cirkulationspumpen som vidare tillför det varma vattnet in i ackumulatortanken, där värmen sedan lagras tills den behöver användas till ett nyttigt ändamål.

Solvärmesystemet kan kombineras med en annan värmeförsörjning under vinterhalvåret.

T.ex. vedpanna med ackumulator eller pelletspanna och värmepump.

 

Solvärme