Solfångare eller solceller?

Vad är skillnaden mellan solpaneler/solceller och solfångare?

 

Ofta förväxlar man de olika begreppen, solcell och solfångare. Man tänker sig att de båda står för samma syfte. Men det som skiljer dem från varandra är helt enkelt att solceller omvandlar solljus till el och solfångare omvandlar solljus till värme.